Förvaltningsentreprenad för Handels

Handelsanställdas förbund har tecknat avtal med RIBA om förvaltningen av förbundets fastigheter.

Handels äger fastigheterna Sjökatten 13, Skvalberget 19 och Lindbacken 9. Alla fastigheterna är lokaliserade centralt i Stockholm med ett marknadsvärde av cirka 340 mkr.

Avtalet som nu förbundet ingått med RIBA omfattar:

• Drift med underhåll

• Administration

• Ekonomi

Handels har en utpräglad kvalitets- och miljöprofil i sitt fastighetsägande. Professionalism och hållbarhet är fokus i samarbetet med RIBA. Avtalstiden är i ett första skede två år med möjlighet till förlängning.