Ny ägare till Lybeck 2, Tegeluddsvägen

CapMan har förvärvat fastigheten i Värtan. RIBA får ansvar för teknisk förvaltning.

Lybeck 2 är placerad centralt i utvecklingsområdet Värtan och inrymmer kontor och andra kommersiella lokaler samt garage. Byggnaden uppfördes 1981 med en LOA om 27 500 m2 och har tidigare ägts av AFA. Förvaltningsuppdraget omfattar tillsyn, skötsel och beredskap/jour i egen regi. RIBA tillhandahåller också underhåll och anpassningar efter fastighetsägarens eller hyresgästernas ambitioner och avrop. Ett hjälpmedel för CapMan är den av oss framtagna underhållsplanen. I ett femårsperspektiv föreslås här insatser för en proaktiv förvaltning med syfte att erbjuda attraktiva lokaler samt upprätthålla en hög tillgänglighet till en god ekonomi