Projektstyrning

En välorganiserad entreprenad är grunden för problemfritt genomförande och lättskött förvaltning.

Vi genomför eller leder underhålls- och ombyggnadsarbeten inom förvaltning och andra områden. Inom projektstyrning erbjuder vi också ett egenutvecklat fastighets-utvecklingsprojekt där energibesparing, minskad årlig driftsbudget och förbättrat inomhusklimat står i fokus. 


RIBA utför projektstyrning i:

 • kontor, kommersiella anläggningar
 • industrier
 • bostäder
 • vård- och rekreationsanläggningar
 • utbildningsanläggningar
Arbetena är ofta relaterade till förvaltning och kan avse:
 • uppgradering och modernisering
 • underhållsarbeten
 • ombyggnad, hyresgästanpassning
 • energioptimering
 • RIBAs koncept för energientreprenader
I produktionen utför vi:
 • produktionsplanering
 • samordning
 • kontroll
 • entreprenadbesiktning
 • idrifttagande, inreglering
I samband med OVK utför vi uppdrag med åtgärder av luftbehandlingsanläggningar för att uppnå godtagbar funktion.

 

Vill du veta mer? Kontakta Michael Lennse, michael.lennse@riba.se eller 08 599 028 62.