Business Arena 19/9 – 20/9 2018

Business Arena anordnas av Fastighetsnytt. I Stockholm hade evenemanget i fjol ca 7 000 besök, 185 medverkande partners och 450 inspirerande talare. RIBA är en partner och deltar också i år som utställare.

Genom seminarier och nätverkande pauser träffas branschens aktörer och har möjlighet att utveckla sina kontakter samt skapa nya. Temapunkterna tillgodoser varierande intressen men valet i september påverkar oss alla. Stockholm har haft en stark tillväxt men samtidigt stora utmaningar att hantera – bostadsbrist, infrastruktur etc. Vad har det politiska ledarskapet för tankar kring detta och för att locka respektive behålla personal i ett alltmer entreprenörsdrivet näringsliv där kompetens och resurser är bristvaror. Under kommande 10 år behöver vi mer än 700 000 nya bostäder och utöver det förändrat och utökat behov av kommersiella lokaler. För att förvalta också alla dessa nya byggnader behöver vi bli 15 000 fler medarbetare i landet under samma period. Digitaliseringen inom branschen innebär också förändrade krav på aktörer i olika led. Rollerna och verktygen för projektörer, projektledare, utförare och förvaltningsorganisationer förändras kontinuerligt och i hög takt. Så, välkommen att besöka Business Arena i Stockholm och diskutera dessa utmaningar och andra spännande branschfrågor – Väl mött.