Deklarationstider

I september 2007 upprättades den första energideklarationen. Det har gått tio år sedan energideklarationerna infördes. Nu är det dags att energideklarera byggnaderna på nytt för många fastighetsägare.

Arbetet med att främja effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa en god inomhusmiljö motiverar en professionell energideklarering. För fastighetsägaren är det en källa till ökad kunskap om sin byggnad. Många väljer därför att fördjupa utredningen inför deklarationen. Syftet är då ofta att belysa energiprofilen mer detaljerat och i vilken utsträckning respektive hur energiförbrukningen kostnadseffektivt kan effektiviseras. Åtgärderna kan oftast också planeras och genomföras på sådant sätt att även en högre kvalitet på inneklimatet samtidigt erbjuds.

Efterfrågan hos RIBA på uppdrag där energideklaration utgör ett moment har ökat markant sista halvåret. Våra oberoende och certifierade experter har den särskilda sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader som krävs. Medarbetarna har också branscherfarenhet med stor kunskap om installations- och byggnadsfrågor respektive entreprenad genom hela processen fram till en ännu attraktivare byggnad.