Kyl- och värmepumpar i Kopparbergs Bryggeri

I ett bryggeri är kylning en viktig del i processen för framställning av dryckerna. RIBA har erhållit uppdrag att utreda kring dessa installationer.

RIBA har under många år utfört konsultuppdrag inom byggeriet i Kopparberg. Aktuellt nu är ett antal utredningar kring en kyl- och värmepumpinstallation. Ett antal frågor ska belysas.

• Hur ser belastningsprofilen för isvattensystemet ut?

• Hur ser balansen för varmvattenanvändningen ut?

Utifrån underlag från detta ska förslag skisseras för alternativa lösningar hur kyl- och värmepumpinstallation med försörjningssystem lämpligen framåt kan planeras. Parallellt med detta utförs också ett par översiktliga studier i över delar av processen.