RIBAs nya år

Medarbetarna samlades på Blidö för att utveckla och förädla arbetsmetoderna under det nya verksamhetsåret.

RIBAs verksamhetsår inleds i juli. Inför detta uppdateras vår affärsplan och budget fastställs för det nya verksamhetsåret. Alla medarbetare i RIBA ska vara väl insatta i våra gemensamma målsättningar liksom fokusområden, vilka definierats för året, och som vi vill utveckla specifikt.

Vid sammankomsten på Blidö arbetades det gruppvis med de prioriterade ämnena. Projektledarna och våra tekniska förvaltare utvecklade processen för planerat underhåll. Driftteknikerna lyfte målsättningarna att leverera enligt ambitioner och krav i driftavtalen samt hanteringen av öppna ärenden och rutiner för att avsluta dessa i tid. Att effektivt följa upp öppna arbetsorder prioriterades också vid Ekonomi och Kundtjänsts grupparbeten.

Entusiasmen vid sammankomsterna var hög. Nu fortsätter vi fulltankade med energi i det nya affärsåret med hantering av de konkreta idéer och förslag som kommit fram för respektive affärsområde.