Affärsidé

Visionen är att vi på RIBA ska sätta oss in i och förstå vad som är värde för kunden. Vi ska eftersträva att kunden uppnår hög attraktivitet och hållbar effektivitet i sina fastigheter och byggnader.

Affärsidé
Vår erfarenhet och spetskompetens inom ”Projektering – Projektstyrning – Energi & Miljö - Förvaltning” säkerställer kundens krav på rätt samarbetspartner för fastigheten under byggnadens hela livslängd.

RIBA ska gå i fronten för en samverkande teknikanda inom byggande och förvaltning.
Med fokus på installationerna ska vi utreda, planera, projektera, installera, övervaka samt förvalta.
Vi ska vara aktiva i idéskedet, under planering och genomförande samt i driftskedet.


Målsättning
Inom företaget ska det finnas ingenjörskompetens, kvalificerade entreprenörer och drifttekniker samt förvaltare. Kapacitetsmässigt är avsikten att vi ska kunna erbjuda tjänster redan från tidig utredning, genom större eller tekniskt avancerade projekteringar, samt att genomföra eller delta i den efterföljande entreprenaden - såväl i egen regi som för kunds räkning.