RIBA är sedan 1 september en del av Newsec som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@newsec.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Newsec förvärvar RIBA

Newsec förvärvar RIBA – en ledande aktör inom teknisk förvaltning och projekt i Stockholmsområdet.

RIBA omsätter närmare 200 miljoner på årsbasis och har ett femtiotal medarbetare. Bolaget grundades 1959, som en ingenjörsbyrå och har över tid utvecklat sitt erbjudande att även inkludera fastighetsnära tjänster, fortsatt med ingenjörskonsten som del av sitt DNA. Utöver teknisk förvaltning och drift erbjuder RIBA tjänster inom energi och miljö, projektering och projektstyrning. Genom förvärvet stärker Newsec och RIBA sina kompetenser och kan erbjuda sina kunder ytterligare attraktiva tjänster.

”RIBA är ett mycket fint bolag som gjort en stabil tillväxtresa med hjälp av ett starkt kundfokus och kompetenta medarbetare. Newsec och RIBA kompletterar varandra väl och förvärvet är en viktig pusselbit i Newsecs strategi. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda framtidens fastighetsförvaltning till våra kunder, präglat av en hög grad av teknik- och hållbarhetsfokus. RIBA har särskilt attraktiva tjänster inom VVS-projektering, energi- och miljö samt projektstyrning som vi ser fram emot att erbjuda våra kunder.”, säger Eric Johansson, Managing Director Newsec Property Asset Management Sweden.

Teknisk service och drift har varit ett växande segment i Newsecs tjänsteutbud de senaste åren. Verksamheten har expanderat via organisk tillväxt som kompletterats med flera förvärv. Efter samgåendet mellan Newsecs drifts- och förvaltningsorganisation består den svenska verksamheten av cirka 600 medarbetare.

"Det känns väldigt stimulerande att bli en del av Newsec. Vi har successivt skapat en relation med varandra under det senaste året och känner att vi kompletterar varandra väl kompetensmässigt såväl som kulturellt. Newsecs tydliga fokus på innovation och digitalisering är särskilt relevant för RIBA och våra kunder.

Vi är övertygade om att detta är rätt val för oss när vi nu bestämt oss för att bli en del av något större. Det möjliggör ytterligare expansion av vårt erbjudande samtidigt som vi håller oss relevanta både för medarbetare och kunder”, säger Michael Lennse, VD RIBA.