If skapar en välkomnande och funktionell entré

Huvudkontoret i Bergshamra som överbryggar trafikleden är något av ett landmärke. Här ska gäster och medarbetare känna sig välkomna och kunna mötas funktionellt.

Entréplanet och delar av överliggande plan byggs därför nu helt om. Här kommer inrymmas ny reception, mötes- och videokonferensrum, samtalsrum samt stödfunktioner. I den ändrade dispositionen blir det helt nya ytskikt och modern teknik för klimat, belysning och audiovision installeras.
I fastigheten, som heter Bladet 3, har RIBA även fastighetsägarens förtroende att ansvara för den tekniska förvaltningen.

Entreprenaden upphandlas som en totalentreprenad innehållande allt från planering, projektering och genomförande. Projektet kommer att utföras i nära samarbete mellan If och RIBA som är totalentreprenör med Michael Lennse som ombud och projektledare. Parallellt med detta driver RIBA ett antal andra förnyelseprojekt i fastigheten. Sammantaget är engagemanget omfattande.