RIBA är sedan 1 september en del av Newsec som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@newsec.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Energi & Miljö

RIBAs energi- och miljötjänster ger våra kunder ett förbättrat driftnetto, ett jämnare och behagligare inomhusklimat samt en minskad miljöpåverkan.

Energi & Miljöavdelningen erbjuder bland annat tjänster för energi- och miljöledning, utredningar, energideklarationer, miljöcertifieringar, energiuppföljning och energiprojekt med installationer.

I ett uppdrag är uppdragsgivarens krav och behov vår ledstjärna och att skapa hållbar effektivitet i kundens fastigheter och byggnader är en del av vår vision.


Som Er energiledningspartner och miljöstrateg använder vi vår långa erfarenhet vid:

 • energianalyser, energibalansberäkningar och utredningar
 • projektering och förfrågningsunderlag
 • implementering av verktyg, processer, arbetsmetodik
 • investeringsbudgetar, kalkyler och lönsamhetsanalyser LCC
 • finansiella nyckeltal
 • anbudsutvärderingar
 • åtgärdsförslag med uppföljning
 • energideklarationer
 • utbildningar
 • Energi- och miljöcertifieringar så som Miljöbyggnad och Green Building.
 • Kartering och rapportering enligt Energidirektivet för stora företag (2014:266)

RIBA arbetar aktivt med ISO-certifieringen "ISO 50001- Energiledningssystem" vilket betyder att ett ramverk för kundens energianvändning skapas. Detta skapar tydlighet vilket är en stor hjälp i det viktiga arbetet med att ständigt förbättra sin egen energiprestanda.

Michael Lennse

 • Affärsområdesansvarig Projektering, Projektstyrning, Energi & Miljö fornamn.efternamn@riba.se 08-599 028 62
Michael Lennse
väg

Green Buildingcertifierad

Att skapa hållbar effektivitet i kundernas fastigheter och byggnader ingår som en del i vår vision.

Light house projekt

Energisimuleringar

RIBA är medverkande i projektet att utföra energisimuleringar under Stockholm Light house projektet där vi medverkar i olika faser samt att vara samordnare och utförandet av miljöcertifieringen enligt Miljöbyggnad.

Våra tjänster inom Energi & Miljö