RIBA är sedan 1 september en del av Newsec som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@newsec.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Förvaltning

RIBA's idé inom teknisk förvaltning är att skapa långsiktiga förhållanden och vi vill att våra kunder ser oss som sin partner.

RIBA´s idé inom teknisk förvaltning är att skapa långsiktiga förhållanden och vi vill att våra kunder ser oss som sin partner.

”Vi ska sätta oss in i och förstå vad som är värde för kunden och vi eftersträvar alltid att kunden uppnår hög attraktivitet och hållbar effektivitet i sina fastigheter och byggnader”


Då vi önskar ett långsiktigt samarbete med våra kunder, anpassar vi alltid arbetssättet med stor öppenhet och flexibilitet till varje kund. Vi är uppriktiga inför alla våra kunder och redogör klart och tydligt hur vi arbetar och vad vi kommer att leverera, både tekniskt och ekonomiskt. Det gäller inte bara inför starten av ett samarbete utan även under hela genomförandetiden.RIBA har intern spetskompetens inom alla byggtekniska områden (VVS-ingenjörer, Energi- och miljöingenjörer samt installationssamordnare och projektledare) som säkerställer rätt kompetens och leverans vid rätt tillfälle. Denna spetskompetens är en naturlig resurskomplettering till vårt affärsområde inom RIBA´s Tekniska Förvaltning.


RIBA tillhandahåller ett komplett utbud av tjänster inom förvaltning och drift för:

 • kontor, kommersiella anläggningar
 • bostäder
 • industrier
 • vård- och rekreationsanläggningar
 • utbildningsanläggningar
Våra tjänster i förvaltningsentreprenader omfattar:
 • myndighetsbesiktningar
 • kundtjänst med felanmälan
 • beredskap och jourtjänst
 • teknisk ekonomiadministration
 • budgetering, uppföljning och rapportering
 • säkerhet och passagehantering
 • förvaltningshandlingar
 • teknisk planering, upphandling och genomförande
 • vatten- och energiuppföljning
 • entreprenadsamordning
 • tillsyn, skötsel, drift och underhåll
 • SBA-ronderingar (systematiskt brandskydds arbete)
I förvaltningsskedet erbjuder vi kunden alla typer av tjänster i samband med OVK, ombyggnad och underhållsplanering (PLUH) samt RIBAs koncept för energientreprenader. Läs mer om detta under Energi och Miljö.