Kontaktpersoner

Michael Lennse

  • Affärsområdesansvarig Projektering, Projektstyrning, Energi & Miljö fornamn.efternamn@riba.se 08-599 028 62
Michael Lennse

Micael Andersson

  • Affärsområdesansvarig Förvaltning fornamn.efternamn@riba.se 08-599 028 30
Micael Andersson

Kontakta medarbetare

kontaktperson medarbetare

Karin Dagfalk

  • Ekonomi och administration, kontorsservice fornamn.efternamn@riba.se 08-599 028 66
Karin Dagfalk