Projektering

Professionell projektering underlättar inför framtiden, till exempel vid förvaltning och/eller ombyggnader i en fastighet.

Inom projektering arbetar våra ingenjörer med VVS-projektering, utredningar, OVK och andra konsultarbeten gällande installationer och byggnader.

 

RIBA utför projektering för:

 • bostäder
 • kontor och kommersiella anläggningar
 • industrier
 • vård- och rekreationsanläggningar
 • utbildningsanläggningar

Uppdragen kan till exempel omfatta:

 • analyser av installationsbehov utifrån beställarens affärsidé
 • RIBA:s koncept för energientreprenader
 • statusinventeringar i ROT-projekt (renovering, ombyggnad, tillbyggnad)
 • tekniska program och kostnadsanalyser
 • entreprenadhandlingar
 • kvalitets- och miljöplanering

RIBA har spetskompetens inom:

 • vatten och avlopp, sanitet, neutralisering
 • tryckluft
 • sprinkler
 • värme
 • ånga
 • kyla
 • luftbehandling
 • styr- och övervakning

Energiteknik är ett prioriterat område för oss där vi arbetar med:

 • energioptimering
 • värmeåtervinningssystem
 • värmepumpsanläggningar
 • mediaförsörjning och alternativa bränslen