RIBA är sedan 1 september en del av Newsec som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@riba.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Projektering

Professionell projektering underlättar inför framtiden, till exempel vid förvaltning och/eller ombyggnader i en fastighet.

Inom projektering arbetar våra ingenjörer med VVS-projektering, utredningar, OVK och andra konsultarbeten gällande installationer och byggnader.

 

RIBA utför projektering för:

 • bostäder
 • kontor och kommersiella anläggningar
 • industrier
 • vård- och rekreationsanläggningar
 • utbildningsanläggningar

Uppdragen kan till exempel omfatta:

 • analyser av installationsbehov utifrån beställarens affärsidé
 • RIBA:s koncept för energientreprenader
 • statusinventeringar i ROT-projekt (renovering, ombyggnad, tillbyggnad)
 • tekniska program och kostnadsanalyser
 • entreprenadhandlingar
 • kvalitets- och miljöplanering

RIBA har spetskompetens inom:

 • vatten och avlopp, sanitet, neutralisering
 • tryckluft
 • sprinkler
 • värme
 • ånga
 • kyla
 • luftbehandling
 • styr- och övervakning

Energiteknik är ett prioriterat område för oss där vi arbetar med:

 • energioptimering
 • värmeåtervinningssystem
 • värmepumpsanläggningar
 • mediaförsörjning och alternativa bränslen

Michael Lennse

 • Affärsområdesansvarig Projektering, Projektstyrning, Energi & Miljö fornamn.efternamn@riba.se 08-599 028 62
Michael Lennse

RIBA AB

 • Söder Mälarstrand 77
 • 118 25 Stockholm
 • (Besök: Söder Mälarstrand 79)
 • Tel: 08 599 02 800
 • E-post: info@riba.se
Centralparken

RIBA's Fastighetsutvecklingsprojekt

Vi analyserar, projekterar, genomför och följer upp för lägre driftskostnader, bättre komfort och mindre negativ miljöpåverkan.

kontorslandskap

OVK

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) är ett myndighetskrav som varje fastighetsägare ska låta utföra. 

Vad kan vi erbjuda dig?