RIBA är sedan 1 september en del av Newsec – the Full Service Property House in Northern Europe – som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@riba.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Energi- och Miljösamordning

Genom att så tidigt som möjligt i ett projekt sätta fokus på energifrågorna ökar möjligheterna att skapa en energieffektiv byggnad.

Energi- och Miljösamordning
RIBA vill vara länken i energi- och inomhusmiljöfrågorna samt fungera som expertrådgivare mellan de beröra aktörerna.

RIBA erbjuder både energi- och installationssamordning där vi kvalitetssäkrar byggnaden ur ett energi- och miljöperspektiv. Vi är med från början till slut vid ett antal tillfällen och reder ut begrepp och säkerställer krav, samordning av tekniken, utför beräkningar och uppföljning. För att utvärdera inomhusklimatet använder vi oss av energisimuleringsprogrammet IDA ICE. Med hjälp av beräkningsprogrammet kan man enkelt jämföra olika lösningar i 3D och optimera byggnaden och dess tekniska system. Med detta verktyg kan vi också tidigt i projekteringsskedet avgöra om byggnaden uppfyller kraven som BBR (Boverkets Bygg Regler) ställer på energiprestandan vid nyproduktion. Skulle kraven som BBR ställer på byggnaden överskridas, kan våra energiexperter bistå er med åtgärdsförslag.
RIBA har en gedigen erfarenhet av olika miljöcertifieringar. Vi kan därför erbjuda er certifiering av Miljöbyggnad och Green Building för så väl befintliga byggnader, vid ombyggnation som vid nyproduktion. När ni har erhållit certifieringen från Green Building så krävs det sedan en årliga återrapportering till Sweden Green Building Council för att behålla certifikatet, detta är givetvis något vi kan utföra åt er om så önskas.
Boka ett möte med oss så berättar vi mer om energisamordning.