RIBA är sedan 1 september en del av Newsec – the Full Service Property House in Northern Europe – som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@riba.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Energideklaration

Sedan 1 oktober 2006 är det lag på att i princip alla lokalbyggnader, flerbostadshus och småhus ska energideklareras. Syftet med lagen är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö.

Energideklarationer
En energideklaration är giltig i tio år och redogör för byggnadens energiprestanda, det vill säga hur stor energianvändningen är. För att säkra kvaliteten på energideklarationen ska dessa genomföras av en oberoende expert.

RIBA har behöriga energiexperter för att utföra energideklarationer av byggnader med komplexa fastighetsinstallationer. Arbetet med deklarationen hos RIBA går till så att vi först genomför ett platsbesök i fastigheten där information, mätdata och statistik samlas in. När detta är klart genomförs en analys av materialet och av byggnadens energianvändning. En energiberäkning utförs och jämförs dels mot nuvarande energianvändning i byggnaden samt med liknande byggnaders genom olika nyckeltal. Därefter tar vi fram eventuella energisparande åtgärdsförslag och presenterar dessa i energideklarationen och muntligt om kunden så önskar.
Boka ett möte med oss så berättar vi mer om energideklarationer.