RIBA är sedan 1 september en del av Newsec – the Full Service Property House in Northern Europe – som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@riba.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Energiuppföljning

Vill du ha full kontroll över energianvändningen? Våra energiexperter följer upp, tolkar och analyserar energistatistik för din fastighet.

Energiuppföljning

För att energieffektivisering ska ge en långsiktig besparing är det viktigt hur det dagliga arbetet organiseras och leds. Energiuppföljning går ut på att samordna, styra, genomföra åtgärder och ständigt förbättra energiarbetet.
RIBAs energiexperter kan hjälpa er i ert arbete genom att följer upp, bevaka och analysera energistatistiken för er fastighet samt komma med förbättringsåtgärder. Genom att använda det befintliga styr- och övervakningssystemet och ibland komplettera med extra mätningar följer vi på RIBA upp er fastighets energianvändning året runt. Vi stöttar således er redan befintliga driftorganisation genom att vi rapporterar utfall gentemot målvärde per fastighet och eventuella avvikelser till ansvarig driftoperatör och/eller förvaltare. Varje månad skapas rapporter som innehåller fastighetens totala energianvändning och ger dig möjlighet att i ett tidigt skede upptäcka eventuella avvikelser på värme, kyla, el och vatten. På så sätt sparar ni många timmar av egen uppföljning.
Boka ett möte med oss så berättar vi mer om energiuppföljning.