RIBA är sedan 1 september en del av Newsec som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@newsec.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

OVK

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ska utföras regelbundet i alla byggnader. Syftet är att säkerställa ett bra inomhusklimat och att systemen för ventilation fungerar som de ska för att upprätthålla ett behagligt klimat.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var tredje eller var sjätte år (återkommande besiktning). Målet med OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat för de personer som regelbundet vistas i byggnaden. 
RIBA gör varje år ett stort antal ventilationskontroller i olika typer av fastigheter. 
Om brister upptäcks lämnas förslag över till fastighetsägaren om hur dessa kan åtgärdas på bästa sätt så att anläggningen kan godkännas.
I samband med OVK överlämnas även åtgärdsförslag för reducerad energianvändning.

KVK - Kvalitativ ventilationskontroll

KVK är en etablerad metodik för analys av tilluftens partikelinnehåll. Vid en KVK kan förekomsten av allergener i inomhusluften upptäckas och fastställas. Därmed blir en analys en viktig åtgärd i arbetet mot att minska den negativa allergi- och astmautvecklingen hos människor. Vi samarbetar med Karolinska institutet som utför analysen av proverna.

 

Michael Lennse

  • Affärsområdesansvarig Projektering, Projektstyrning, Energi & Miljö fornamn.efternamn@riba.se 08-599 028 62
Michael Lennse
Vad kan vi erbjuda dig?