Jour

RIBA erbjuder alla sina kunder en väl fungerande jour med en beredskap dygnet runt.

RIBA's jour är tillgänglig under hela dygnet om så krävs!

Vid akuta händelser ringer kunderna direkt till vårt journummer på 08- 744 15 05 utanför kontorstid (16-07). Utifall större incidenter skulle inträffa dagtid och våra drifttekniker behöver assistans finns även jouren tillgänglig vilket ger våra kunder en trygghet.

RIBA's jour består av en grupp medlemmar som leds av Johan Åslund här på RIBA. Alla jourmedlemmar har fått genomföra en utbildning. Varje medlem har även fått en grundlig introduktion i varje fastighet som RIBA har uppdrag i. RIBA's tekniska förvaltare ser alltid till att ha vår jour är uppdaterad gällande information om/kring fastigheterna för att de ska kunna ta sig runt på egen hand, t.ex nattetid.