Att leda projekt...

och att hålla reda på många uppdrag samtidigt - och parallellt är något RIBAs medarbetare är vana vid dagligen.

För att kunna driva igenom olika slags projekt krävs en noggrann planering samt en kunskap kring hur en beställning/upphandling går till. Denna kunskap och kompetens har RIBAs medarbetare. Vi utför projekt i både befintliga kunders fastigheter där vi har förvaltningsuppdrag, men även åt nya kunder. 

Kompetensen som RIBA erhåller ger våra kunder en trygghet därför att vi kan ta fram ett ordentligt förfrågningsunderlag med rätt innehåll . Ni som kund ska känna att RIBA sköter allt och att det sker på rätt sätt enligt branschens olika krav angående lagar och regler. Våra medarbetare har genomgått utbildning för att erhålla kunskap om AB04/ABT06 och hur en uppdragsbekräftelse gentemot entreprenörer ska utformas.

RIBAs projektstyrning arbetar väldigt ingående med Förvaltningen som får in många uppdrag/projekt gentemot fastighetsägare som förvaltningsuppdrag finns.