Hållbarhetsperpektiv

RIBA anser att förbättringsåtgärder inte endast ska vara lönsamma utan även hållbara för samhället.

I dag är en av de största utmaningarna att skapa ett hållbart samhälle som ska fungera bra både för oss och kommande generationer. Klurigheten ligger i att åstadkomma en verklig och hållbar förändring utan att ge avkall på våra bekvämligheter. Vi tror att förbättringsåtgärderna måste vara långsiktigt lönsamma för det investerande företaget för att ett hållbart samhälle ska kunna uppnås. Därför har vi på RIBA investerat i personal med en mycket god kompetens inom alla våra verksamhetsområden. Vi har allt från energiingenjörer och projektledare till drifttekniker och installatörer. Oavsett titel så har alla anställd på RIBA samma uppdrag – att hjälpa våra kunder att spara energi – med lönsamhet i fokus!