RIBAs styrelse

RIBAs styrelse har till uppgift att övergripande definiera målsättningar, inriktning och grundvillkor för företaget samt följa upp så att:

• RIBA är attraktivt för såväl kunder och medarbetare.

• affärsmässighet är högt prioriterat som grund för ekonomisk trygghet.

• verksamheten ska utvecklas i linje med vår strategiska identitet och tydliga tjänsteutbud.

• tillväxt ska vara möjlig med egna medel. Förväntat rörelseresultatet är 5 – 6 %.