RIBAs styrelse

RIBAs styrelse har till uppgift att övergripande definiera målsättningar, inriktning och grundvillkor för företaget samt följa upp så att:

• RIBA är attraktivt för såväl kunder och medarbetare.

• affärsmässighet är högt prioriterat som grund för ekonomisk trygghet.

• verksamheten ska utvecklas i linje med vår strategiska identitet och tydliga tjänsteutbud.

• tillväxt ska vara möjlig med egna medel. Förväntat rörelseresultatet är 5 – 6 %.


Arbetet i RIBAs styrelse leds av ordförande Micael Andersson (RIBA). Ledamöter är


Anders Borggren (Chef Teknisk drift, Fabege)

Bo Granström (RIBA)

Patrik Schelin (VD Hifab)

Björn Thelning (RIBA)


RIBAs VD, Michael Lennse, och Ekonomichef Karin Dagfalk deltar normalt som adjungerade vid styrelsens möten.