Underhållsplan

Att ha en planerad underhållsplan för sina fastigheter är en viktig aspekt för att undvika onödiga kostnader i sitt ägande utav fastigheter.

RIBA arbetar kontinuerligt med att ta fram underlag för att skapa en underhållsplan specifikt för varje fastighet som vi förvaltar. Att ha ett planerat underhåll av en fastighet är nyckeln till att undvika plötsliga och/eller akuta händelser. I uppdragen tar vi årligen fram en uppdaterad treårsplan med förslag till underhållsarbeten. Fastighetsägaren har då en utgångspunkt med prioriteringar för sitt beslut om underhållsbudget.

Mullbärsträdet-liten

En bra underhållsplan är oerhört viktig för fastighetsägaren som är mån om sin fastighet och vill ha en strukturerad förvaltning. Dessutom så sparar fastighetsägaren pengar eftersom de akuta åtgärderna undviks och de föreslagna åtgärderna i det planerade underhållet har vidtagits. Underhållsåtgärderna kan oftast samordnas på ett effektiv sätt med övriga fastigheter om fastighetsägaren har ett större fastighetsbestånd.