Energikartläggning

Behöver du ett tydligt beslutsunderlag för energioptimering eller investering? Det är många delar och system som ska samverka för att fastighetens anläggningar som värme, kyla, el, styr, VA och byggnadsskal ska fungera optimalt. Säkra din energianvändning och dina investeringsbeslut med energikartläggning.

Energikartläggning


Energikartläggning är en metod för att hitta förluster och förbättringsmöjligheter i en fastighet med avseende på energianvändning och inomhusklimat. Det är många delar och system som ska samverka för att fastighetens anläggningar så som värme, kyla, el, vatten, styr och byggnadsskal ska fungera optimalt. En kartläggning av dessa visar hur energin är fördelad inom de olika områdena och vilka kostnader detta faktiskt ger.

RIBA har kompetent personal med en mångårig erfarenhet inom energikartläggning och energieffektivisering. En energikartläggning hos RIBA går till så att vi först genomför ett platsbesök där information, mätdata och statistik samlas in. När detta är klart så analyseras materialet och därefter genomför vi beräkningar på våra åtgärdsförslag och presenterar dessa både muntligt och i en skriftlig rapport.
Boka ett möte med oss så berättar vi mer om energikartläggningar.