Läkaren

På Torsgatan/Dalagatan, invid Norra Bantorget i Stockholm, låg tidigare Arlas mejeri. Under 80-talet revs detta för att ge plats åt kontors, data- och laboratorielokaler.

Under 80-talet projekterade RIBA alla VS-installationer i de nya byggnaderna. Därefter kom snart uppdraget med teknisk förvaltning, ett uppdrag som sedan utvecklats vid ägarbyten av fastigheten.

Byggnaderna som utgör fastigheten Läkaren omfattar ca 50 000 m² och innehåller en fördelningsstation (Fortum). Nuvarande ägare av Läkaren är fastighetsaktiebolaget Norrporten.

Idag förvaltas byggnaderna i egen regi av Norrporten men RIBA tillhandahåller stöd inom ett brett sortiment av tjänster från alla våra verksamhetsområden.

Michael Lennse

  • Affärsområdesansvarig Projektering, Projektstyrning, Energi & Miljö fornamn.efternamn@riba.se 08-599 028 62
Michael Lennse
Vad kan vi erbjuda dig?

Liknande uppdrag