Roddaren 58

AFA fastigheters byggnad mittemot Västermalmsgallerian i Stockholm har komplexa funktioner med kontor, butiker, garage och entré till tunnelbanan.

Den uthyrningsbara ytan i byggnaden är hela 10 800 m². Fastigheten har också en tredimensionell fastighetsbildning med ovanpåliggande bostadsrättsförening.

RIBA har här drivit ett större fastighetsutvecklingsprojekt (FUE) omfattande investeringar omkring 10 mkr. Syftet har varit att utföra inneklimatförbättrande åtgärder parallellt med energibesparingar och underhållsarbeten.

Aktuella uppdrag är framtagande av ansökan för Miljöbyggnad samt Green Building. RIBA utför även teknisk förvaltning av fastigheten.

Michael Lennse

  • Affärsområdesansvarig Projektering, Projektstyrning, Energi & Miljö fornamn.efternamn@riba.se 08-599 028 62
Michael Lennse
Vad kan vi erbjuda dig?

Liknande uppdrag