Örenäs slott

Örenäs Slott är en grönskande oas precis invid hjärtat av den skånska kusten. Här har RIBA bland annat deltagit i projekt- och energiledning.

Slottet, som ägs av LO, erbjuder hotell- och konferensanläggning i unik slottsmiljö beläget 1,5 mil söder om Helsingborg.

Arbetena har omfattat utbyte samt modernisering av ventilation, styr och övervakningssystem, två nya fjärrvärmecentraler, ny värmeförsörjning med värmepumpar till poolanläggningen samt ny reningsanläggning. Årlig energibesparing med utförda åtgärder är närmare 1 mkr. Andra projekt har omfattat underhålls- och förbättringsprojekt med såväl byggnadsåtgärder som installationer.

Michael Lennse

  • Affärsområdesansvarig Projektering, Projektstyrning, Energi & Miljö fornamn.efternamn@riba.se 08-599 028 62
Michael Lennse

Projektering

Projektering av ombyggnad och kompletterande installation för värme, ventilation och styr.

Projektstyrning

Upphandling och genomförande av installationsombyggnaden samt allmänna underhållsarbeten.

Energi & Miljö

Energiberäkningar och optimering samt genomförande av miljömärkning

Vad kan vi erbjuda dig?

Liknande uppdrag