Norstedtshuset

Norstedtshuset, eller Gråmunkeholmen 3, bidrar med en välkänd siluett till Stockholms stadsbild. Fastigheten har varit hemvist för förlaget i närmare 180 år och den omfattar ca 9 000 m² kontorslokaler.

Norstedshuset ägs numera av AFA Fastigheter och RIBA har idag entreprenad för teknisk förvaltning av fastigheten.


RIBA är och har varit verksamt i byggnaden i över 20 år. I början av 90-talet utfördes VVS-projektering inför en genomgripande ombyggnad. Under årens lopp har RIBA sedan deltagit med tjänster för projektering och projektstyrning i ett stort antal projekt. Uppdragen har inneburit både underhåll och uppgradering som hyresgästanpassningar.

Med start 2009 genomfördes en fastighetsutvecklingsentreprenad (FUE) enligt RIBA:s modell. Denna omfattade alla tekniker liksom vissa byggnadsarbeten. Under 2010 startade även en kontinuerlig mätning av energiförbrukningen. Resultatet av de energibesparande åtgärderna blev mycket goda, 30-40 % reducering, vilket också resulterade i att att Green Building-certifikat erhölls och därefter en miljöcertifiering.


Liknande uppdrag