RIBA är sedan 1 september en del av Newsec som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@newsec.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Norstedtshuset

Norstedtshuset, eller Gråmunkeholmen 3, bidrar med en välkänd siluett till Stockholms stadsbild. Fastigheten har varit hemvist för förlaget i närmare 180 år och den omfattar ca 9 000 m² kontorslokaler.

Norstedshuset ägs numera av AFA Fastigheter och RIBA har idag entreprenad för teknisk förvaltning av fastigheten.


RIBA är och har varit verksamt i byggnaden i över 20 år. I början av 90-talet utfördes VVS-projektering inför en genomgripande ombyggnad. Under årens lopp har RIBA sedan deltagit med tjänster för projektering och projektstyrning i ett stort antal projekt. Uppdragen har inneburit både underhåll och uppgradering som hyresgästanpassningar.

Med start 2009 genomfördes en fastighetsutvecklingsentreprenad (FUE) enligt RIBA:s modell. Denna omfattade alla tekniker liksom vissa byggnadsarbeten. Under 2010 startade även en kontinuerlig mätning av energiförbrukningen. Resultatet av de energibesparande åtgärderna blev mycket goda, 30-40 % reducering, vilket också resulterade i att att Green Building-certifikat erhölls och därefter en miljöcertifiering.


Liknande uppdrag