Spektern 13

Centralt i Stockholm mellan Hamngatan och Regeringatan/Västra Trädgårdsgatan ligger Vasakronans fastighet Spektern 13.

Tidigare låg här Sidenhuset men 1975 byggdes det nya huset som idag inrymmer både kontor, butiker och restauranger omfattande cirka 24 000 m².


Med ett så attraktivt läge följer ständigt förnyelse och ändringar med byggnaden. RIBA har deltagit i flera hyresgästanpassningar av lokaler och i både VVS-projektering och uppdatering och effektivisering av försörjningar i och från fläktrum. Projekteringen har även föregåtts av ett antal utredningar och en OVK-besiktning.

Förutom inomhusklimat har energifrågor stått i fokus. RIBA har utrett och LCC-beräknat tilläggsisolering av yttertak, utfört detaljerade energiberäkningar och därefter genomfört åtgärder samt lotsat fastigheten genom en Green Building-certifiering.

Michael Lennse

  • Affärsområdesansvarig Projektering, Projektstyrning, Energi & Miljö fornamn.efternamn@riba.se 08-599 028 62
Michael Lennse
Vad kan vi erbjuda dig?

Liknande uppdrag