Svenska ambassader

En svensk ambassad ska representera och väcka intresse för vårt land utomlands. Sveriges ambassader i utlandet ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Förvaltningen av anläggningarna utförs till stor del av Sfv enligt svenskt mönster. På motsvarande vis ställs teknik- och utförandekrav korresponderande mot svenska nivåer. RIBA har på uppdrag av Sfv:s förvaltare utfört en rad uppdrag med utredningar och projekteringar. Exempel på detta är åtgärdsprogram för energibesparing och underhåll men också projekteringar vid ambassaderna i Paris och Moskva. Motsvarande har utförts i Voksenåsen som är en hotell- och konferensanläggning belägen strax norr om Oslo.
Michael Lennse

  • Affärsområdesansvarig Projektering, Projektstyrning, Energi & Miljö fornamn.efternamn@riba.se 08-599 028 62
Michael Lennse
Vad kan vi erbjuda dig?

Liknande uppdrag