RIBA är sedan 1 september en del av Newsec som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@newsec.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Svenska ambassader

En svensk ambassad ska representera och väcka intresse för vårt land utomlands. Sveriges ambassader i utlandet ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Förvaltningen av anläggningarna utförs till stor del av Sfv enligt svenskt mönster. På motsvarande vis ställs teknik- och utförandekrav korresponderande mot svenska nivåer. RIBA har på uppdrag av Sfv:s förvaltare utfört en rad uppdrag med utredningar och projekteringar. Exempel på detta är åtgärdsprogram för energibesparing och underhåll men också projekteringar vid ambassaderna i Paris och Moskva. Motsvarande har utförts i Voksenåsen som är en hotell- och konferensanläggning belägen strax norr om Oslo.
Michael Lennse

  • Affärsområdesansvarig Projektering, Projektstyrning, Energi & Miljö fornamn.efternamn@riba.se 08-599 028 62
Michael Lennse
Vad kan vi erbjuda dig?

Liknande uppdrag