Mejeriet i Grådö

Grådömejeriet ligger strax utanför Hedemora. Produktionskapacitet i mejeriet ska kunna ligga på minst 50 000 tkg färskvaror per år. Mejeriet har en historia sedan 50-talet.

Inom ramen för ett energiuppdrag tog RIBA fram underlag för en fin-analys av energiflödena och besparingspotentialer. Ett förslag till värmeåtervinning från processidan presenterades också. RIBA har också bistått med support i samband med ett tidigare planerat utbyte av ångpannan.

Liknande uppdrag