RIBA är sedan 1 september en del av Newsec som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@newsec.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Tingstorget i Alby

Titania-koncernen är en av de snabbast växande aktörerna inom byggbranschen i Stockholm. I Alby byggs nu i egen regi 670 lägenheter.

Titania har efter att ha vunnit en markanvisningstävling, tecknat avtal med Botkyrka kommun om köp av mark för nyproduktion av lägenheterna som blir bostadsrätter. Projektet Tingstorget i Alby innefattar även utveckling av torget kring t-banestationen. Byggstart blir 2016 och projektet beräknas vara avslutat 2019.

RIBAs uppdrag är projektering av system-, bygg och relationshandlingar för El och VVS. Installationstäta delar projekteras i 3D. Vi utför också energibalansberäkningar liksom dimensionering av kulvert och projektering av utomhusbelysning.

Liknande uppdrag