Rikshem

RIBA har bistått Rikshem i arbetet med att bygga upp ett energiledningssystem för sina fastigheter.

Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsföretag med ca 18 250 lägenheter. De äger och förvaltar även samhällsfastigheter. Huvudmän är Fjärde AP-fonden och AMF.

Uppdrag hos Rikshem har omfattat planering, genomförande och idrifttagande av energiledningssystemet. En databas har etablerats och befintliga programvaror har konverterats. Utbildning av förvaltare och fastighetstekniker har utförts samt implementering av energiledningssystemet.

Rikshem styr mot sin energiprofil med den i projektet formulerade energistrategin och uppsatta målsättningar. RIBA har även haft löpande supportuppdrag.

Liknande uppdrag