Familjebostäder

Familjebostäder bildades som ett allmännyttigt bostadsbolag 1936 och ingår i Stockholms Stadshus AB. Familjebostäder har över 21 000 bostäder och mer än 2 100 lokaler i Stockholmsområdet.

Mellan Familjebostäder och RIBA finns ramavtal för konsulttjänster tecknat. Vi utför många uppdrag löpande, oftast är var och en av dessa med begränsad omfattning. I Oxögat 3 har RIBA till exempel utfört inventering och nulägesbeskrivning VVS och Tele. Nya tvättstugor har projekterats i Råmärket, Glasmålningen, Vinkelspegeln etc.

Liknande uppdrag