RIBA är sedan 1 september en del av Newsec som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@newsec.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Familjebostäder

Familjebostäder bildades som ett allmännyttigt bostadsbolag 1936 och ingår i Stockholms Stadshus AB. Familjebostäder har över 21 000 bostäder och mer än 2 100 lokaler i Stockholmsområdet.

Mellan Familjebostäder och RIBA finns ramavtal för konsulttjänster tecknat. Vi utför många uppdrag löpande, oftast är var och en av dessa med begränsad omfattning. I Oxögat 3 har RIBA till exempel utfört inventering och nulägesbeskrivning VVS och Tele. Nya tvättstugor har projekterats i Råmärket, Glasmålningen, Vinkelspegeln etc.

Liknande uppdrag