Jupiter och Saturnus

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Fastigheter och Service AB, äger ett antal fastighet vid Slussen.

Sex stycken av byggnaderna ligger i kv Jupiter och Saturnus. Dessa omfattar cirka 32 000 m² BTA och hyrs ut som kontors- och affärslokaler.

RIBAs nuvarande huvuduppdrag i byggnaderna är inom teknisk förvaltning. Entreprenaden, som är utformad till en funktionsentreprenad, omfattar drift, felavhjälpande underhåll, beredskap/jour samt vissa administrativa arbeten.test

Vill du veta mer om vår förvaltning?

Vad kan vi erbjuda dig?

Liknande uppdrag