Kopparbergs Bryggeri

Genom att satsa på produktutveckling har Kopparbergs bryggeri utvecklats till ett av Sveriges mest framgångsrika bryggerier.

Kopparberg Bryggeri återuppstod 1994, när Peter och Dan-Anders Bronsman köpte det gamla bryggeriet som ursprungligen grundades 1882.
I bryggeriet i Kopparberg har RIBA utrett media- och energiflöden samt kylförsörjning till processen. Utifrån processens körschema analyserades mediabehovet med avseende på effekttoppar samt framtida installationsstrategi för en kostnads- och energieffektiv försörjning med hög tillgänglighet.
RIBA deltar även i projektering och projektstyrning i ett omfattande projekt för en ny friliggande energicentral samt i uppgraderingen av försörjningarna inne i bryggeriet.

Michael Lennse

  • Affärsområdesansvarig Projektering, Projektstyrning, Energi & Miljö fornamn.efternamn@riba.se 08-599 028 62
Michael Lennse
Vad kan vi erbjuda dig?

Liknande uppdrag