Nattskiftet 11

I Västberga har Grönsakshallen Sorunda AB tillverkning och distribution av grönsaksprodukter och färdigskuren sallad.

Anläggningen är totalt ca 8600 m², fördelat på ca 5000 m² nybyggnad, 2000 m² ombyggnad i befintlig lagerlokal samt ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad om ca 1200 m². RIBAs uppdrag i projektet har varit samordning av entreprenaderna för rör- kyla-, vent- , styr- och elinstallationer samt bevakning av utrustning för brandskydd. Uppgiften omfattade även teknisk samordning, produktionssamordning, ekonomisk uppföljning, funktionsprovning och kvalitetskontroll.

Liknande uppdrag