RIBA är sedan 1 september en del av Newsec som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@newsec.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Karlahuset

Vasakronas fastighet i Garnisonen är en av Stockholms största sammanhängande kontorsbyggnad med 107 tm² och 2 500 m² butiker.

Komplexet uppfördes 1963 och bygges om 1972.

RIBA har här deltagit i en omfattande förnyelse av aggregat för luftbehandling. Ett 15-tal aggregat har ersatts med moderna mer effektiva och energisnåla. I styranläggningen har ett 30-tal nya ducar installerats med ny DHC. Alla styrfunktioner har kompletterats med energismarta funktioner för minimerad energianvändning i linje med Vasakronans höga mål. Samtliga lösningar har föregåtts av energiberäkningar och LCC-analyser.

RIBA har bistått vid planeringen av entreprenaduppdelning och tidplanering.

Michael Lennse

  • Affärsområdesansvarig Projektering, Projektstyrning, Energi & Miljö fornamn.efternamn@riba.se 08-599 028 62
Michael Lennse
Vad kan vi erbjuda dig?

Liknande uppdrag