Kransbindarvägen, Hägersten

I Hägersten vid Telefonplan i Stockholm har Besqab uppfört en förskola och 18 stadsradhus i fyra varianter. Från tvåplansradhus till treplansradhus i souterräng med stora terrasser och parkering i gemensamt garage.

Förskolan är belägen i en fristående byggnad. Fastighetsägare av förskolan är SISAB, Familjebostäder äger 20 av radhusen och Besqab äger resterande 18.

Projektet drevs som ett CM-uppdrag av Besqab Projektutveckling AB och VVS-konsult i projektet var RIBA. Radhusen projekterades med mekanisk frånluft och frånluftsvärmepump. Som underlag i projekteringsgruppen nyttjades klimatsimulering (IDA) och en rad energiberäkningar för att möjliggöra tekniska lösningar som både ger bra inomhusklimat som god miljöfaktor och ett lågt driftnetto.

Liknande uppdrag