RIBA är sedan 1 september en del av Newsec som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@newsec.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Energikartläggning - stora företag

EU uppmanar till energikartläggning för stora företag. Handelsbanken och Kopparbergs Bryggeri ser hur vårt engagemang blir till egennytta. Direktivet kan vara så mycket mer än en tvingande åtgärd.

Inom EU är energi högt prioriterat. Det visar inte minst Energieffektiviseringsdirektiv EED (2012/27/EU) som uppmanar stora företag att göra energikartläggningar (EKL). I Sverige följer vi EED genom lagen 2014:266 som ålägger alla företag med fler än 250 anställda och en årsomsättning överstigande 50 miljoner euro att genomföra en energikartläggning (EKL). Rapporten ska omfatta all energianvändning och hur denna fördelar sig i verksamheten. En viktig del i rapporten är förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra energiprofilen.

RIBAs certifierade energikartläggare utför kartläggning och rapporter för Handelsbanken och Kopparbergs Bryggeri. Här presenteras rätt energibesparande åtgärder inom ramen för avkastningskraven för både kundens nytta som allas vår miljö.


Liknande uppdrag