Energikartläggning - stora företag

EU uppmanar till energikartläggning för stora företag. Handelsbanken och Kopparbergs Bryggeri ser hur vårt engagemang blir till egennytta. Direktivet kan vara så mycket mer än en tvingande åtgärd.

Inom EU är energi högt prioriterat. Det visar inte minst Energieffektiviseringsdirektiv EED (2012/27/EU) som uppmanar stora företag att göra energikartläggningar (EKL). I Sverige följer vi EED genom lagen 2014:266 som ålägger alla företag med fler än 250 anställda och en årsomsättning överstigande 50 miljoner euro att genomföra en energikartläggning (EKL). Rapporten ska omfatta all energianvändning och hur denna fördelar sig i verksamheten. En viktig del i rapporten är förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra energiprofilen.

RIBAs certifierade energikartläggare utför kartläggning och rapporter för Handelsbanken och Kopparbergs Bryggeri. Här presenteras rätt energibesparande åtgärder inom ramen för avkastningskraven för både kundens nytta som allas vår miljö.


Liknande uppdrag