RIBA är sedan 1 september en del av Newsec – the Full Service Property House in Northern Europe – som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@riba.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Geoenergianläggning på Münchenbryggeriet

AFA Fastigheter har högt satta energibesparingsmål och arbetar aktivt för att nå dessa.

AFAs fastigheter driftoptimeras redan idag kontinuerligt, så för att nå upp till målsättningarna behöver ytterligare energiprojekt utföras. Münchenbryggeriet är den största fastigheten i beståndet och har därför stor påverkan på det sammanlagda resultatet av besparingsarbetet. RIBA har sett potential att göra stora besparingar här då det ständigt finns behov av både värme och kyla. Den befintliga parken av kylmaskiner är dessutom ålderstigen vilket skapar möjligheter för ett omtag. Münchenbryggeriet är därför en lämplig fastighet att genomföra ett geoenergiprojekt i.

Projektet ska inte bara fokusera på maximal energibesparing utan även ge en långsiktig tekniklösning med miljöfokus. Med anläggningen kan energi lagras i berget mellan årstiderna och på så sätt minimera mängden köpt energi. Den elenergi som används kommer uteslutande från förnyelsebara produktionsformer.

Energilagret har dimensionerats för 100 % effekttäckningsgrad. Värmepumparna skall vintertid kunna leverera upp till 1,4 MW värme med hjälp av den lagrade energin i geoenergilagret. Borrplanen omfattar 50 st, 400 meter djupa och vinklade borrhål. Totalt kommer här att användas drygt 4 mil kollektorslang.

Kylsystemet kommer i sommardriftfallet att leverera 1,9 MW kyleffekt producerat via värmepumparna/kylmaskinerna. Kondensorvärme återförs i första hand till energilagret.

RIBA har projekterat handlingar för tillståndsökning och upphandling.

Vi står även för projektledningen, i sig en utmaning då allt arbete kommer att utföras med ordinarie verksamhet pågående i huset.