RIBA i samarbete med Qestio för Orklas anläggning i Vansbro

Qestio har tecknat avtal med Orkla Foods om att upprätta en LTDP (Long Term Development Plan) för fabriken i Vansbro. RIBA tillför ingenjörstjänster.

För Qestio är fokus problemlösning och produktionsfrågor mot en hållbar och effektiv industriproduktion. Samarbetet mellan oss bygger på mångåriga relationer.
Uppdraget för Orkla avser anläggningen i Vansbro. Där ska en teknisk utvecklingsplan arbetas fram tillsammans med personalen för att tillgodose produktionsbehovet i framtiden. RIBA tillför, i en förstudie, input och utkast till hur framtida mediaförsörjning till produktionen kan arrangeras.