Många besökare på Business Arena

Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. RIBA är partner och deltog också i år som utställare här i Stockholm.

Business Arena arrangeras av tidningen Fastighetsnytt och Fastighetsnytt Förlags AB. I Stockholm gick evenemanget av stapeln nu i veckan. Här erbjöds goda förutsättningar för meningsfulla utbyten mellan privat och offentlig sektor. Branschens ledande företag och aktörer samlades under ett och samma tak och gavs tillfälle att diskutera samhällsutveckling och nya affärer. Genom ett omfattande och mångsidigt program med seminarier och talare av hög kvalitet fokuserades på en rad aktuella frågeställningar, trender och framtidsfrågor. Vi deltagare fick också många möjligheter till bredare och nya kontaktytor. Tack för alla intressanta möten och samtal!