SAI och RIBA i samarbete

Swedish Airport Infrastructure (SAI) har etablerat samarbete med RIBA avseende projektledning och projektering

SAI, som grundades 2015 och är samägt av Swedavia och Alecta, upplåter lokaler i nära lägen till flygplatserna Arlanda, Landvetter och Sturup.
Fastighetsbeståndet, som uppgår till cirka 270 000 m2, består av hangarer, logistiska byggnader, verkstäder, kontor och andra fastigheter relaterade till verksamheten på flygplatserna. I fastigheterna pågår ofta aktiviteter dygnet runt och hyresgästernas krav är specifika och utmanande. Bland kunderna finns lufttrafikföretag och hanterare, support- och serviceföretag, flygplatsentreprenörer och operatörer.

Samarbetet som etablerats avser fastighetsrelaterade konsulttjänster i allmänhet där RIBA tillhandahåller tjänster relaterade till hyresgästanpassningar - t. ex behovsanalyser, skissförslag, projektering, budget-/kostnadskalkylering, tidsplanering, entreprenadtjänster, projektledning, byggherreombud etc.