Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag med visionen Sveriges friskaste kunder

Feelgood erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner.

För sin verksamhet har Feelgood behov av verksamhetsanpassade funktionella lokaler och en god arbetsmiljö. Till stöd för detta har RIBA valts till samarbetspartner för fastighets- och lokalanknutna tjänster inom byggnadstekniska områden i Stockholm. Uppdraget omfattar tillsyn och skötsel, avhjälpande underhåll samt diverse administrativa arbetsuppgifter liksom planerat underhåll. Driftavtalets löptid är ett år med möjlighet till årsvisa förlängningar.