Miljöbyggnad

Miljöbyggnad mäter totalt sexton olika värden innan en certifiering kan ske. RIBA hanterar alla steg i processen

Miljöbyggnad är en markering att fastighetsägaren är tydligt engagerad i miljöfrågor. En mängd aspekter hos byggnaden granskas och värdesätts. Exempel på dessa är inneklimat, luftkvalitet, byggnadsmaterial och kemikalier, ljud och ljus med mera.

I kv Repslagaren 29 från 1958, med AFA som fastighetsägare, har RIBA utfört samtliga steg i processen. Byggnaden innehåller kontor och är centralt belägen Stockholm.

Certifieringen enligt Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council som rekommenderar fastighetsägare att anlita en certifierad Miljöbyggnadssamordnare till processen. RIBA är certifierad Miljöbyggnadssamordnare.