RIBA är sedan 1 september en del av Newsec – the Full Service Property House in Northern Europe – som erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett brett utbud av tjänster inom förvaltning (Property Asset Management) och rådgivning (Advisory).

I fastigheter där RIBA har uppdrag med teknisk förvaltning tar kundtjänst emot:


Felanmälan, förfrågan och beställning
08-744 15 05
kundtjanst@riba.se
Journummer för akuta ärenden
08-744 15 05 (icke kontorstid och helger)
Andra ärenden
08-599 02 800

Gå till newsec.se
Du omdirigeras automatiskt till newsec.se om 45 sekunder.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad mäter totalt sexton olika värden innan en certifiering kan ske. RIBA hanterar alla steg i processen

Miljöbyggnad är en markering att fastighetsägaren är tydligt engagerad i miljöfrågor. En mängd aspekter hos byggnaden granskas och värdesätts. Exempel på dessa är inneklimat, luftkvalitet, byggnadsmaterial och kemikalier, ljud och ljus med mera.

I kv Repslagaren 29 från 1958, med AFA som fastighetsägare, har RIBA utfört samtliga steg i processen. Byggnaden innehåller kontor och är centralt belägen Stockholm.

Certifieringen enligt Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council som rekommenderar fastighetsägare att anlita en certifierad Miljöbyggnadssamordnare till processen. RIBA är certifierad Miljöbyggnadssamordnare.