Nytt SRÖ-system i Gångaren på Lindhagensgatan

Styrtekniska installationer byts ut och moderniseras för ett förbättrat inneklimat och effektivare drift. RIBA projekterar.

Byggnaderna i kv Gångaren 14 och 15 uppfördes under 90-talet och är nu föremål för uppgradering av styrtekniska installationer men också IT-system och skalskydd. Parallellt med detta pågår arbeten med hyresgästanpassningar. För att inte påverka befintliga hyresgästers verksamhet negativt är behovet av en omsorgsfull projektplanering stor.

De styrtekniska installationerna utformas med nytt DUC/PLC-system fullt kommunicerbar via nytt nätverk TCP/IP och gränssnitt med lokala HMI respektive Android surfplatta / bärbar PC. Reglerutrustning för zon/rumsreglering byts ut mot system som kommunicerar med DUC/PLC.

En målsättning med ombyggnaden är också att öppna möjlighet för en behovsanpassad ventilation under ordinarie drifttid.

RIBA projekterar de styrtekniska installationerna samt bistår med projektstyrning under upphandling och vid genomförandet.