Ventilationsprojekt i kv Härden på Sankt Eriksgatan

Ett omfattande projekt för modernisering av försörjningen av ventilationssystemen genomförs i byggnaden under 2019


Huset om sammanlagt drygt 22 000 m2 är från 1930-talet och ligger på Sankt Eriksgatan alldeles intill Norra Stationsgatan. Elite Palace Hotel är en stor hyresgäst men det finns också mycket kontorslokaler. Projektet som nu genomförs är en omfattande uppgradering av försörjningsenheterna i luftbehandlingsinstallationen. Befintliga tilluftsaggregat respektive närmare ett 30-tal frånluftsfläktar ersätts med moderna enheter med ny styr- och reglerutrustning. Avsikten med projektet är att uppnå en effektiv drift med för hyresgästerna hög och väl anpassad tillgänglighet. RIBA genomför projektet och har också sedan många år förtroendet för teknisk förvaltning i fastigheten.